Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä ja siitä vastaava yhteyshenkilö

Risto Rautee
Leandersinkuja 15
02400 Kirkkonummi
Sähköposti: risto@rautee.com
Puhelinnumero: 0400 459 847

2. Rekisterin nimi

Talo Rauteen asiakasrekisteri

3. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vastaaminen yhteydenottopyyntöihin ja lisätietojen antaminen myynnissä olevasta asunnosta

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero), henkilön jättämä viesti ja muu asuntokauppaan liittyvä informaatio sekä verkkoyhteyden IP-osoite. Tiedot säilytetään asunnon myyntiin asti, minkä jälkeen ne tuhotaan.

5. Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse ja henkilökohtaisista tapaamisista.

6. Tietojen luovutukset

Tietoja ei julkaista eikä luovuteta muille tahoille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joille se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.